DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Organisatie

De Reddingsbrigade Naarden is een vereniging. De vereniging is voor haar inkomsten afhankelijk van contributiegelden, subsidie en giften en donaties.

De vereniging Reddingsbrigade Naarden bestaat uit een bestuur en heeft verschillende commissies. Het bestuur wordt door de leden gekozen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.
Vanwege een aantal openstaande functies zijn ad-interim functies in het leven geroepen.
 
Voorzitter
Vacant
Waar genomen door Rients Anne Slotema
 
Penningmeester
Vincent Stoit
 
Secretaris
Jon Drost
 
Bewakings Commissie
Vacant
Draagt zorg voor de organisatie van het varend redden.

Technische Commissie
Rutger Stoit
Draagt zorg voor de organisatie van het zwemmend redden.

Publieke Relaties (PR) Commissie
Redmar van Lent
Draagt zorg voor het creëren van wederzijds begrip tussen de reddingsbrigade en de interne en externe publieksgroepen.

Jeugd Commissie
Dijé Holtrigter
Draagt zorg voor de behartiging van de jeugdleden en organiseert leuke uitjes voor de jeugdleden.

Algemeen
Rients Anne Slotema
Ondersteund de bestuursledenVoor vacante functies komt het bestuur graag in contact met kandidaten die de reddingsbrigade willen ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen.