DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Reddingsbrigade vier keer ingezet voor hulpverlening aan watersporters

Zondag 10 juli werd de Reddingsbrigade Naarden om 12.51 uur gealarmeerd door het Kustwachtcentrum voor een vaartuig met stuur/motor problemen op het Gooimeer bij boei GM 9 (in de buurt van Stichtsebrug). De redders rukten hierop uit met de reddingsboot NRD019 en hebben in overleg met het kustwachtcentrum ook de redders uit Blaricum laten alarmeren, omdat zij mogelijk eerder ter plaatse zouden konden zijn. De motorboot met één opvarende dreigde op de dijk te stranden en dus werd er met enige spoed koers gezet richting de opgegeven positie. 

Toevallig voer er op dat moment een vaartuig van Rijkswaterstaat voorbij die de motorboot een lijn toewierp waardoor stranding op de dijk voorkomen werd. De reddingsboot uit Blaricum kwam eerder ter plaatsen, waardoor hulp uit Naarden niet meer benodigd was.

Niet veel later bemerkte de reddingsboot bemanning een vast gelopen zeilboot op bij boei GM 38. De twee opvarenden hadden de ondiepte over het hoofd gezien en liepen met hun zeilboot vast. De reddingsboot trok het vaartuig vlot en de opvarenden konden hun weg vervolgen. 

Rond de klok van 15.00 uur bemerkte de reddingsboot bemanning een vast gelopen zeilboot op bij het Zilverstrand bij Almere. De twee opvarenden kregen al hulp van mede watersporters, maar zij slaagden er niet in de vastgelopen zeilboot vlot te trekken. De reddingsboot maakt ook hier een sleepverbinding en trok het zeilbootje vlot. De twee opvarenden konden hun weg vervolgen.

Kort voor 17.00 uur kreeg de reddingsboot bemanning een melding door van een zeilboot in problemen voor Naarden. De uit Duitsland afkomstige zeilboot met twee koppige bemanning heeft de lijn in de schroef gehad en kampte met een gebroken giek. De redders maakte een sleepverbinding en namen de zeilboot op sleep naar de thuishaven Naarden, hier werd de zeilboot veilig afgemeerd.