DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Rabobank ondersteunt reddingsbrigade door donatie

In 2015 ontving de reddingsbrigade een donatie van het Coöperatief fonds van de Rabobank Noord Gooiland voor het project veilig werken, opleiden en professionalisatie. De leden van Rabobank Noord Gooiland hebben het project van de reddingsbrigade genomineerd waardoor de reddingsbrigade een donatie mocht ontvangen om het project uit te voeren. Dankzij de donatie kon het volledige project worden uitgevoerd.

Door de donatie van het Coöperatief fonds van de Rabobank kon de reddingsbrigade redders en nieuwe redders een uniforme medische opleiding aanbieden gericht op het verlenen van eerste hulp op het water en aan drenkelingen. Daarnaast kon de reddingsbrigade ook investeren in nieuwe reddingsmaterieel waardoor het reddingswerk veiliger en beter kan worden uitgevoerd. Het reddingsmaterieel zorgt ervoor dat de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd en de overlevingskansen worden vergroot. 

Opleidingen
De redders hebben nu allemaal dezelfde medische opleidingen gevolgd en beschikken nu allemaal over het basis diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Daarnaast hebben de redders een EHBO+ cursus gevolgd waarin extra handelingen worden aangeleerd voor hulpverleners op het water. De redders zullen in mei ook nog de cursus zuurstof toediening afronden. Door het toedienen van zuurstof kunnen de overlevingskansen van drenkelingen vergroot worden.

Materieel
Door de donatie kon een zuurstofkoffer worden aangeschaft, behorende bij de cursus zuurstof toediening. Daarnaast kon er ook een speciaal drenkelingen net, genaamd Jason's Cradle, worden aangeschaft. Met het drenkelingennet kunnen drenkelingen op een veilige manier door de redders horizontaal uit het water worden gehaald. Het horizontaal uit het water halen van drenkelingen is bij onderkoelde drenkelingen van levensbelang.

De reddingsbrigade is het Coöperatief fonds van de Rabobank Noord Gooiland en de leden van de ledenraad erg dankbaar voor de impuls die de Rabobank met deze donatie aan de reddingsbrigade heeft gegeven. Natuurlijk hopen de redders alle geleerde vaardigheden niet in de praktijk te hoeven gebruiken, anders dan in een oefening- of trainingsituaties. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn dat de redders deze vaardigheden moeten gebruiken dan zijn zij goed opgeleid en beschikken zij over de juiste kennis en reddingsmaterialen voor het adequaat verlenen van hulp, waardoor slachtoffers en drenkelingen een grotere overlevingskans wordt geboden.

De Rabobank Noord Gooiland heeft met haar donatie hierin het verschil gemaakt en draagt direct bij aan verbeterde overlevingskansen van drenkelingen en slachtoffers. Bedankt Rabobank!