De Reddingsbrigade Naarden helpt watersporters en beroepsvaart in problemen op het Gooimeer, IJmeer en Zuidelijk deel van het Markermeer. De reddingsbrigade is op het water bij uitstek de hulpverlenende organisatie; zij is breed en snel inzetbaar. De lifeguards op de reddingsboten zijn professioneel opgeleide vrijwilligers. De reddingsbrigade heeft geen beroepskrachten in dienst en al het reddingswerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

De Reddingsbrigade Naarden is gehuisvest in de Jachthaven Naarden, gelegen aan het Gooimeer. Vanaf de Jachthaven Naarden kan de reddingsbrigade met haar reddingsboten ingezet worden voor het verlenen van hulp op het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De reddingsbrigade wordt voor spoedeisende calamiteiten gealarmeerd door de Nederlandse Kustwacht of door de 112-alarmcentrale. Voor minder spoedeisende calamiteiten op het water dienen watersporters zelf contact op te nemen met een maritieme hulpverlener. Watersporters kunnen telefonisch contact opnemen via de Reddingsbrigade Naarden hulplijn en om hulp vragen.

Een ongelukje zit op het water in een klein hoekje, een aanwakkerende wind, een onverwachte golf, een zandbank/ondiepte of motorstoring kunnen leiden tot inzet van een reddingsboot. Op het water kun je nu eenmaal vaak niet even de boot aan de kant zetten en rustig wachten op hulp, een snelle inzet van een reddingsboot is noodzakelijk om te voorkomen dat een situatie verslechtert en er grotere veiligheidsrisico’s ontstaan voor opvarenden en andere watersporters. Naar gelang aard van de situatie beoordeelt de centralist van het kustwachtcentrum of er sprake is van een Prio1 spoedmelding of dat de hulpvraag minder spoedeisend is en een lagere prioriteitsgradatie heeft. Ingeval van een Prio1 spoedmelding alarmeert de centralist van het kustwachtcentrum een beschikbare reddingsboot voor het verlenen van hulp.

De reddingsbrigade werkt samen met andere hulpverleningsorganisaties zoals brandweer, ambulance, politie, KNRM en het kustwachtcentrum. De reddingsbrigade is ook aangesloten op het C2000 communicatiesysteem om de samenwerking en de communicatie met andere hulpverleners vlekkeloos te laten verlopen.

 

Maritieme hulp of assistentie nodig op het water?
Bel de Reddingsbrigade Naarden hulplijn, de reddingsbrigade helpt

Heeft u als watersporter maritieme assistentie of (pech)hulp nodig op het Gooimeer, IJmeer of Zuidelijk deel van het Markermeer waarbij geen direct gevaar is? Dan dient u als watersporter zelf hulp in te roepen en een maritieme hulpverlener in te schaken. In dit soort minder spoedeisende situaties waarbij geen gevaar is voor levens of vaartuigen kunt u de Reddingsbrigade Naarden hulplijn bellen.

U kunt de hulp van de reddingsbrigade inschakelen bij bijvoorbeeld motorproblemen, mastbreuk of wanneer u met uw schip bent vast gelopen op een ondiepte en er geen sprake is van direct gevaar. In dit soort minder spoedeisende situaties kunt u de Reddingsbrigade Naarden hulplijn bellen. De reddingsbrigade helpt watersporters in problemen en in geval van motorstoring brengen wij u naar de dichtstbijzijnde veilige (thuis)haven.

 

Steun de Reddingsbrigade Naarden

Word donateur en help ons redden!